Konsultacje przebiegają w przyjaznej i intymnej atmosferze ze szczególnym uwzględnieniem wyrażanych potrzeb pacjenta. Diagnostyka opiera się na szeroko zebranym wywiadzie z pacjentem (należy zabrać ze sobą wszelka dokumentacje dotycząca przebiegu choroby np. wykonana wcześniej diagnostykę, dokumentacje operacyjna, jeśli miała miejsce itp.), następnie badanie manualne i funkcjonalne. Badanie manualne, w przypadku schorzeń urologiczno-ginekologicznych oraz proktologicznych, odbywa się per vaginum i per rectum, dlatego tez podpisywana jest przez pacjenta pisemna zgoda na ten manewr. Wskazane jest zabranie ze sobą niewielkiego ręcznika lub parea do okrycia miejsc intymnych oraz wygodny strój.

Świadczona usługa
-nietrzymanie stolca
nietrzymanie gazów
stan przed i pooperacyjny
rehabilitacja po operacji raka jelita grubego
dyssynergia mm. zwieraczy odbytu

Gabinet Fizjoterapii Pysio-Pelvic

Roksana Jaroszczak

ul. Jodłowa 38

58-100 Świdnicatel. kom.: +48 668 211 607

e-mail: info@physio-pelvic.pl